سیگنال های قبل عید!! پنجشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۲ 21:7
چند نفر از دوستان دربار سهم هایی که معرفی کردم پرسیدند که آیا در فلان سهم بمانم یا نه که من گفتم
من امشب سهم هایی که جای رشد بیشتر  را دارند معرفی می کنم!!

نوشته شده توسط سینا  | لینک ثابت |