سیگنال های قبل عید!! پنجشنبه پانزدهم فروردین 1392 21
چند نفر از دوستان دربار سهم هایی که معرفی کردم پرسیدند که آیا در فلان سهم بمانم یا نه که من گفتم
من امشب سهم هایی که جای رشد بیشتر  را دارند معرفی می کنم!!

نوشته شده توسط سینا  | لینک ثابت |